Kontakt S.O.S. Karviná, z.s.
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město
Korespondenční adresa:
Lešetínská 220/21
733 01 Karviná - Staré Město
Číslo účtu: 251643422 / 0300
Email: email@karvinaciprotitezbe.cz
Facebook: KarvinaciProtiTezbe
Anketa

Souhlasíte s rozšířením těžby pod Karvinou?

  S těžbou NESOUHLASÍM

 1505 hlasů / 70 %

  S těžbou SOUHLASÍM

 637 hlasů / 30 %

  Zatím stále NEVÍM

 13 hlasů / 0 %
Občasník

letak 9/2014   Občasník,
  září 2014letak 1/2013   Občasník,
  leden 2013letak 5/2012   Občasník,
  květen 2012


Spolek S.O.S. Karviná, z.s.

OKD chystá útlum, Karviná chce přesto rozšířit území pro těžbu

9.12.2017, Karviná: Přišli o hospodu, sousedy, obchod i pocit bezpečného domova. Teď je navíc čeká ještě omezení možnosti stavět na své vlastní půdě. Řeč je o obyvatelích karvinské čtvrti Staré Město. Karviná totiž v novém územním plánu města na straně 14.[1] píše v zásadách urbanistické koncepce: “ V části města Staré Město upřednostnit hospodárné využití ložiska černého uhlí před rozvojem vlastního sídla, nové plochy pro rozvoj sídla nevymezovat a ve stabilizovaných plochách respektovat omezení, vyplývající  z podmínek definovaných pro toto území v kap. 6.1. a z grafické části.“

Proti tomu se ohradil spolek S.O.S. Karviná, který už pět let upozorňuje na bezhlavé ustupování těžařskému kolosu na úkor místních občanů. Členové spolku už do schránek Staroměšťanů roznesli letáčky. „Chceme místní informovat o chystaných změnách, jinak se to nemají šanci včas dozvědět, a přimět je k zasílání nesouhlasných připomínek,“ uvádí členka spolku Silvia Škulavíková.

Spolku S.O.S. Karviná se nelíbí hlavně to, že se změna chystá i v době, kdy všichni otevřeně mluví o postupném útlumu těžby a zavírání šachet. „Město stále nechává OKD otevřená vrátka, vychází jim vstříc na úkor nás občanů i podnikatelů. Staré Město bylo určeno k rozvoji bydlení i podnikání, proč to měnit?,“ ptá se Monika Heisigová, obyvatelka Starého Města a dlouholetá bojovnice za záchranu této části města. 

Dokonce i v plánech přípravy a dobývání OKD uvádí, že počítá s vytěžením pouze dvou porubů v 10. kře 24. sloji, tedy pod Starým Městem. „Ostatní  uhelné sloje v 10. kře jsou navíc od roku 2003 přeřazeny do nebilančních zásob. To znamená, že se již nepočítá s jejich vytěžením. Toto nám sdělili přímo zástupci OKD,“ podivuje se Jiří Dráb ze spolku S.O.S. Karviná nad tím, proč upřednostňovat těžbu v místě, kde sami těžaři už zřejmě s dolováním nepočítají.

Veřejné projednání nového územního plánu Karviné proběhne 13. prosince 2017 v prostorách Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity. Připomínky k územnímu plánu mohou občané zasílat na stavební odbor magistrátu města do 20. prosince. „Karviná už by se měla začít dívat do budoucnosti a zbytečně nepodvazovat možnost krásné městské části se rozvíjet. Ve Starém Městě by se klidně znovu mohlo začít stavět. Navíc je tam také spousta firem, kterým se daří a není důvod jim klást překážky pro další rozvoj,“ doplňuje Zuzana Klusová, členka spolku S.O.S. Karviná.

Místním vadí také nezájem města řešit dopravní dostupnost, Staré Město je podle nich odříznuté a nikdo nechce situaci řešit. „Autobusové spojení je katastrofální. Dcera dojíždí na univerzitu do Ostravy a nenavazují jí žádné autobusy na vlakové spojení do Ostravy ani z Ostravy. Jelikož nám zbourali obchod a nejbližší možnost nakoupit je až v obchodním centru ve Fryštátě, musí spousta starších lidí do obchodu kus pěšky. A kvůli rekonstrukci nádraží nám teď zruší i jedinou pěší zkratku. Jinak cesta trvá skoro hodinu, podél ulice Bohumínské je chodník rozbitý a navíc pod úrovní cesty, takže často zalitý vodou. Žádáme už několik let, aby byl při rekonstrukci nádraží vystavěn podchod. To ale prý nejde kvůli majetkovým vztahům, řešením by byl nadchod, ten je ale zase prý drahý a v plánech se s ním nepočítá. S námi už prostě nepočítá nikdo,“ zlobí se Monika Heisigová a doplňuje, že se s tím ani v budoucnu rozhodně nehodlá smířit.

 

OKD chce těžit pod Starým Městem i bez výkupů

Karviná, 13.3.2017: Společnost OKD si v únoru požádala o povolení připravovat další těžbu pod karvinským Starým Městem. Vykupování domů a jednání s místními se ale chtějí vyhnout. Ačkoliv je těžba plánovaná prozatím jen v okrajové části městské čtvrti, i tak s sebou přinese poklesy terénu a riziko otřesů. Místní pak budou muset za případné vzniklé škody žádat kompenzace a doufat, že jejich práva neohrozí ani vleklá finanční krize těžařského giganta a nejasné vyhlídky.

Proti tomu se brání spolek S.O.S. Karviná. „OKD bohužel začíná uskutečňovat klasickou salámovou metodu, kdy si žádá o povolení hornické činnosti postupně a jen tam, kde se to nejvíce vyplatí. Tento postup má pro těžaře několik výhod. Není třeba uzavírat dohody se všemi vlastníky nemovitostí a může začít těžit jen sloje, které jsou rentabilní. Tím ale těžaři de facto drancují uhelné zásoby, tzv. výběrová těžba je navíc zakázána zákonem,“ uvádí Jiří Dráb.

Záměr už svým souhlasem podpořilo vedení Města, přestože není v souladu s platným Územním plánem, kde se s těžbou pod Starým Městem nepočítá. „Ve Starém Městě zbývá stále více než 100 nemovitostí. Od 16. února přitom visí na úřední desce Obvodního báňského úřadu v Ostravě žádost OKD o povolení přípravné ražby pro těžbu 3 porubů v Karviné-Starém Městě v 10. kře 24. sloji. V této lokalitě má přitom OKD už od roku 2014 povoleno razit přípravné ražby v 16. a 17. sloji.

Tyto ražby se ale neprovádějí, nechápeme tedy proč povolovat další ražby chodeb. Celé to jen ještě více stresuje místní občany, a poškozuje to nejen jejich kvalitu života v lokalitě, ale také hodnotu jejich domů, vysvětluje Monika Heisigová ze spolku S.O.S. Karviná, který proti těžbě v další obydlené části města již několik let  bojuje.

Veřejnost se může vyjádřit proti záměru do 20. března 2017. Jelikož se jedná o dost složitou problematiku, připravilo sdružení pro občany vzor připomínek a chce, aby se proti další přípravě těžby vyslovilo co nejvíce místních.

„OKD se zmítá v existenčních problémech a nikdo neví, jak dlouho bude ještě fungovat. Nenechme si zbytečně zničit jedinečnou okrajovou část Karviné, kde jsou krásná místa pro bydlení, rekreaci i zahrádkáře. Pokud s těžbou pod Starým Městem nesouhlasíte, pošlete prosím své nesouhlasné stanovisko na OBÚ v Ostravě“, vyzývá Zuzana Klusová, členka spolku S.O.S. Karviná.

 

POZOR! Naše sdružení změnilo název na S.O.S. Karviná, z.s.

Členové občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, zkráceně nazývaného „Karviňáci proti těžbě“, se na dubnové členské schůzi rozhodli změnit název. Nově se tedy spolek jmenuje S.O.S. Karviná, z. s. . Koncem června byl tento nový název oficiálně zapsán do spolkového rejstříku, čímž byla změna oficiálně dokončena. Krom nového názvu členská schůze odsouhlasila také změnu stanov, které rozšiřují stávající pole působnosti a umožňují spolku věnovat se novým aktivitám i mimo problematiku těžby uhlí. Krom ochrany životního prostředí se ve stanovách objevuje také podpora rozvoje občanské společnosti a města Karviná.

Změnu názvu i stanov musí letos provést všechna již existující občanská sdružení. Důvodem je požadavek zahrnutý v novém Občanském zákoníku, který tuto transformaci vyžaduje. Zákon však vyžaduje pouze takovou úpravu názvu, aby nově obsahoval označení spolek, zapsaný spolek nebo zkratku z.s. Proč tedy úplně jiné jméno?

“Sdružení jsme založili jako občané Starého Města v roce 2012. Byli jsme doslova šokovaní, když jsme se z médií dozvěděli, že se vedení města dohodlo s OKD, a chtějí naše domovy poddolovat. Potřebovali jsme rychle jednat, postavit se co nejdříve OKD i vedení města a hájit zájmy místních. Nebyl čas dlouze promýšlet název,“ vysvětluje okolnosti vzniku tehdejšího sdružení „Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem,“ zakládající členka Silvia Škulavíková.

Postupem času se zvolený název čím dál více jevil jako nepraktický, a to hned z několika důvodů. „Prvním problémem byla jeho délka. Kvůli dlouhému názvu nám stejně nikdo neřekl jinak než Karviňáci proti těžbě a oficiální název se téměř vůbec nepoužíval. Dalším problém bylo slovní spojení proti těžbě. To v lidech vyvolávalo negativní dojem, že jsme fanatici, kteří zaslepeně bojují proti jakékoliv těžbě a nehledí na případné dopady. My jsme ale nikdy nestáli proti horníkům, těžbě jako takové ani lidem, kteří chtějí své nemovitosti prodat. Bohužel samotný název právě takové postoje naznačoval a byl nám často vyčítán. Nové jméno daleko lépe vystihuje, to co skutečně děláme a o co se snažíme. Naším cílem je ochrana Karviné a snaha vybudit veřejnou diskuzi ohledně budoucnosti města. Už jen tím, že konečně někdo všemocnému OKD i vedení města šlape na paty, se daří mnoho věcí změnit,“ popisuje důvody změny názvu Monika Heisigové, členka Rady spolku.Zastupitelstvo města Karviné ze dne 15.3.2016

Přinášíme vám záznam z jednání Zastupitelstva města Karviné ze dne 15.3.2016. Můžete se podívat na:

Vystoupení na téma kotlíkové dotace, herny, ubytovna Kosmos, atletický stadion, psí útulek, podchod na nádraží ČD, dostupnost lékařské péče a situace v městské části Karviná - Nové Město.Záznam z 9. zasedání

Z posledního letošního zasedání Zastupitelstva města Karviná jsme pořídili zkrácený videozáznam. Naším hlavním bodem bylo předání žádosti a petice za zřízení