Kontakt S.O.S. Karviná, z.s.
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město
ID datové schránky: wehkvfn

Korespondenční adresa:
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město

IČ: 22759093

Číslo účtu: 251643422 / 0300
Email: spoleksoskarvina@gmail.com
Facebook: KarvinaciProtiTezbe
Anketa

Souhlasíte s rozšířením těžby pod Karvinou?

  S těžbou NESOUHLASÍM

 1640 hlasů / 70 %

  S těžbou SOUHLASÍM

 697 hlasů / 30 %

  Zatím stále NEVÍM

 14 hlasů / 0 %
Občasník

letak 9/2014   Občasník,
  září 2014letak 1/2013   Občasník,
  leden 2013letak 5/2012   Občasník,
  květen 2012


O nás

Kdo jsme?

Jsme lidé, kteří si v roce 2012 uvědomili, že pokud občané nezačnou něco dělat, město Karviná zaplatí za těžbu černého uhlí obrovskou daň v podobě zdevastované krajiny i zdraví obyvatel, obrovských sociálních a ekonomických problémů a nevalných vyhlídek na zlepšení kvality života v regionu. 

Jsme lidé, kteří se rozhodli, že nebudou jen přihlížet a čekat, až se najde někdo, kdo za nás začne problémy řešit. Chceme rozvíjet občanskou společnost, bránit práva občanů zasažených dopady mnoha let trvající těžby uhlí a chránit životní prostředí i zbytky památek. Karviná potřebuje pomoc a novou vizi, bez aktivních občanů ale skutečnou transformaci nastartovat nelze. Přidejte se k nám a pojďme měnit naše město!

 • Jsme lidé, kterým není lhostejný osud Karviné.
 • Jsme lidé, kteří se rozhodli začít jednat.
 • Jsme lidé, kteří věří v sílu komunity.

Co je našim cílem?

 • ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
 • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
 • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
 • ochrana zeleně v ohroženém území,
 • ochrana oprávněných zájmů vlastníků nemovitostí v oblasti působení spolku dle čl. II,
 • zasadit se o to, aby hornická činnost nepokračovala pod městské části města Karviná,
 • zachovat nepřekročitelnost hranice vlivů hornické činnosti na povrch, kterou tvoří řeka Olše, a tím ochránit pravobřežní zástavbu města Karviná,
 • zvýšení informovanosti občanů,
 • spolupráce s jinými obcemi ohroženými těžbou společností OKD, a.s. případně jinou těžební společností,
 • podpora rozvoje občanské společnosti,
 • prevence kriminality – hazard, drogy, volnočasové aktivity,
 • rozvoj města.

Zachraňme nádraží Fryštát!

V roce 2021 jsme se rozhodli rozšířit aktivity od záchrany Starého Města před rozšířením těžby černého uhlí, které skončily úspěchem a definitivním zastavením záměru lokalitu poddolovat, k záchraně kusu historie města. - starého nádraží Fryštát. Založili jsme veřejnou sbírku a díky podpoře občanů odkoupili těsně před plánovanou demolicí nádražní budovu. Nyní se ji snažíme opravit a proměnit ji v komunitním centrum a symbol transformace.