Kontakt S.O.S. Karviná, z.s.
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město
ID datové schránky: wehkvfn

Korespondenční adresa:
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město

IČ: 22759093

Číslo účtu: 251643422 / 0300
Email: spoleksoskarvina@gmail.com
Facebook: KarvinaciProtiTezbe
Anketa

Souhlasíte s rozšířením těžby pod Karvinou?

  S těžbou NESOUHLASÍM

 1640 hlasů / 70 %

  S těžbou SOUHLASÍM

 697 hlasů / 30 %

  Zatím stále NEVÍM

 14 hlasů / 0 %
Občasník

letak 9/2014   Občasník,
  září 2014letak 1/2013   Občasník,
  leden 2013letak 5/2012   Občasník,
  květen 2012


Podmínky, které musí být splněny, aby mohla společnost OKD, a.s. těžit

  1. Souhlasné stanovisko MŽP ke studii EIA
  2. Podepsaná smlouva mezi OKD, a.s. a Magistrátem města Karviná
  3. Vypořádané střety zájmů se všemi majiteli nemovitostí na dotčeném území
ad 1)   V současné době společnost OKD, a.s. nechává zpracovat studii EIA
ad 2) Nemáme zatím žádnou oficiální informaci o tom, že by smlouva mezi OKD, a.s. a městem byla uzavřena.
ad 3) Zástupci OKD, a.s. musí jednat s každým majitelem nemovitosti na dotčeném území o vypořádání střetu zájmu ( §33 zák. 44/1988 Sb., horní zákon). Pokud se OKD, a.s. nepodaří zajistit podpisy dohod se všemi majiteli, nemůže požádat o povolení hornické činnosti Báňský úřad. Z toho plyne, že těžit pod Starým Městem OKD, a.s. nemůže.


Majitelé nemovitostí, kteří dohodu s OKD, a.s. nepodepíší, se nemusí obávat,že by je OKD, a.s. dalo k soudu, nebo že by mohlo dojít k vyvlastnění majetku ve veřejném zájmu.

Současná platná legislativa toto neumožňuje. Těžba uhlí soukromou společností není dle zákona veřejný zájem. Toto nám potvrzuje ve své přednášce Prof.JUDr.Ing. Roman Makarius, CSc  šéf Českého báňského úřadu v letech 1997 – 2008.